UWAGA!!!!!!
05.11.2016 roku odbędzie się zebranie samorządu studenckiego. Zapraszamy wszystkich starostów i starościny. Spotkanie zorganizowane zostanie o godz 11.30 przed dziekanatem. Obecność obowiązkowa!!!! Jeżeli dana osoba nie będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu zapraszamy innego przedstawiciela roku. Lista obecności do wglądu dla Pani Rektor!