Madzia Orlikowska … wtorek… 27 lipca… odeszła zbyt wcześnie, na zawsze Nasza Droga Przyjaciółka… Całe swoje (zaledwie 37 letnie) życie poświęciła dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Uczyła nas wszystkich potrzeby dawania im wsparcia ... read more

Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych praktykami letnimi (płatnymi) organizowanymi przy pomocy biura Algoos, odbędzie się 27.10.2017 w Łodzi, przy ul. Kilińskiego 98 o godz. 15:00 w sali 41.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego w badaniach i praktyce”              Katedra Pedagogiki wraz z Katedrą Bezpieczeństwa Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” zorganizow... read more

SZANOWNI  STUDENCI JAK CO ROKU,  JUŻ OD DZISIAJ MACIE  MOŻLIWOŚĆ  UBEZPIECZENIA SIĘ OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW UBEZPIECZENIE OBEJMUJE OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2014r. DO 30 WRZEŚNIA 2015r. PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, W KAŻDYM MIEJSCU, W P... read more

W sobotę 26 kwietnia br. po raz kolejny adepci nauki administracji podjęli zmagania w Olimpiadzie Wiedzy Administracyjno-Prawnej w Chojnicach. Uczestników z kilku ośrodków kształcenia ustawicznego w kraju powitano w sali konferencyjnej Centrum Eduka... read more

W słoneczną sobotę 24 maja 2014r. w PWSH odbył się tradycyjny Dzień Otwarty dla kandydatów, gości i studentów. Zainteresowani dalszym kształceniem uzyskali wyczerpujące informacje oraz mieli okazję zapisać się na studia  i do Liceum –... read more

PWSH „Pomerania” gościła przedstawicieli „pokolenia marzeń” w osobach Komisarza Unijnego Janusza Lewandowskiego (w dniu 15 maja) i Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza (w dniu 16 maja). Szanowni Goście przyjęli zaproszenie ze strony Rekto... read more

     W dniu 29.08.14r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego ds. wdrażania projektu studiów około-medycznych w PWSH „Pomerania” w Chojnicach. Gospodarzami spotkania byli: JM Rektor dr hab. Janusz Gierszewski, prof. PWSH oraz Staro... read more