Informujemy o ostatnich wolnych miejscach na dwu-semestralne
studia podyplomowe:
Plastyka i technika w szkole
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Szczegóły pod nr telefonu 515-149-054
podyplomowe@pomeraniachojnice.edu.pl