8 listopada o godz. 11.30 odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Studentów Niepełnosprawnych.