Specjalność: doradztwo zawodowe
pierwszy zjazd będzie miało 27/28 października.

Informujemy o ostatnich wolnych miejscach na dwu-semestralne
studia podyplomowe:
Plastyka i technika w szkole
Doradztwo zawodowe
Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu

Szczegóły pod nr telefonu 515-149-054
podyplomowe@pomeraniachojnice.edu.pl