RektorDrodzy Kandydaci,

PWSH „Pomerania” kształci studentów na studiach magisterskich 5-letnich na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika specjalna, magisterskich 2-letnich na kierunkach: administracja i pedagogika oraz licencjackich 3-letnich na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, filologia angielska i pedagogika. O tym, że absolwenci naszej uczelni są cenieni na rynku pracy, świadczy fakt, że w oceanach pracodawców uzyskują bardzo dobre opinie. To na pewno zasługa absolwentów, ale i dowód, że uczelnia oferuje atrakcyjne i adekwatne do potrzeb rynku pracy kierunki studiów, a wykształcenie zdobywane jest na wysokim poziomie. Obecnie na „Pomeranii” można podjąć studia na wielu specjalnościach prowadzonych w Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji. Duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych, rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem świetnie wykwalifikowanej kadry nauczającej. Pracy dydaktyczni to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach wielu międzyuczelnianych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią jakość nauczania. Z punktu widzenia młodego człowieka, który rozpoczyna karierę zawodową, trudno przecenić znaczenie spotkań z różnorodnymi postawami naukowymi i zdobytymi w ten sposób doświadczeniami. Studia na „Pomeranii” to nie tylko gwarancja wysokiego poziomu nauczania. Możecie zaufać doświadczeniu Uczelnianej Rady Samorządu Studentów i coraz większej liczbie organizacji studenckich. W wytyczaniu ścieżki rozwoju zawodowego, w poszukiwaniu pracy pomocą będzie Wam służyć Biuro Karier. Z ankiet, których przedmiotem było badanie losów naszych absolwentów, wynika, że radzą sobie świetnie i znajdują zatrudnienie w firmach państwowych i prywatnych, krajowych i zagranicznych, w administracji rządowej i samorządowej. Decydując się na studia na naszej uczelni, staniecie się częścią braci studenckiej „Pomeranii”. Jednocześnie będziecie częścią dużej grupy studentów Chojnic — miasta „Bramy Pomorza”. Zachęcam Was do studiowania na „Pomeranii”- to prawdziwe wyzwanie, możliwość dobrego przygotowania się do dojrzałego życia zawodowego, a także szansa rozwiązywania problemów wyzwań XXI w. — dla lepszego jutra. Zostań uczestnikiem i twórcą nowych przeobrażeń uczelni.

Zapraszamy do szkoły przyjaznej i gwarantującej satysfakcję!

Rektor PWSH „POMERANIA”
dr Magdalena Grochulska