2016-11-08_15h09_59 Wioleta Galikowska – przewodnicząca II rok Filologia Angielska
  Weronika Dziarnowska – wiceprzewodnicząca III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne


Komisje:

Komisja Stypendialna: Marietta Szyngwelska, Grzegorz Oleszek, Wioleta Galikowska
Odwoławcza Komisja Stypendialna: Karolina Herdzik, Piotr Kosobucki, Monika Czapiewska
Komisja Dyscyplinarna: Anna Firlik, Monika Turzyńska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna: Michalina Dolat, Marietta Szyngwelska
Komisja ds Rozwoju Kultury Studenckiej: Wioleta Galikowska, Weronika Dziarnowska, Marietta Szyngwelska
Komisja ds Wyłonienia 5% Najlepszych Absolwentów: Monika Lewińska
Komisja ds Rozwiązywania Problemów Studentów: Piotr Kosobucki

Senat:
Piotr Kosobucki III rok Filologia angielska
Monika Czapiewska II rok Pedagogika
Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni.
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu ściśle współpracujemy z organami Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów PWSH Pomerania
Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni, oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta.
Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o rozdziale środków na cele studenckie.
Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego.
Opiniujemy wszystkie projekty decyzji władz Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania

Pracami Samorządu Studenckiego kieruje 5 osobowy Zarząd składający się z:

  • Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
  • Zastępcy przewodniczącego
  • Członków władz statutowych Parlamentu Studentów

Każdy student ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego,
  • kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego,
  • kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim,
  • uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego.

KONTAKT : samorzad-studenckipomerania@wp.pl