DSC_0034 Natalia Platta – przewodnicząca III rok Bezpieczeństwo Wewnętrzne
2016-11-08_15h09_59 Wioleta Galikowska – wiceprzewodnicząca I rok Filologia Angielska


Komisje:

Komisja Stypendialna: Natalia Platta, Anita Narloch, Marzena Szyca
Odwoławcza Komisja Stypendialna: Monika Lewińska, Piotr Kosobucki, Sara Bruska
Komisja Dyscyplinarna: Przemysław Tokarz, Monika Czapiewska
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna: Tomasz Daniels, Weronika Dziarnowska
Komisja ds Rozwoju Kultury Studenckiej: Joanna Stanios, Michalina Dolat, Natalia Platta
Komisja ds Wyłonienia 5% Najlepszych Absolwentów: Marzena Szyca
Komisja ds Rozwiązywania Problemów Studentów: Piotr Kosobucki

Senat:
Piotr Kosobucki II rok Filologia angielska
Monika Czapiewska I rok Pedagogika
Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym, określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni.
Podstawowym zadaniem Samorządu Studenckiego jest reprezentowanie interesów studentów. W tym celu ściśle współpracujemy z organami Uczelni we wszystkich sprawach dotyczących studentów PWSH Pomerania
Staramy się nieść pomoc koleżeńską tam, gdzie jest to tylko możliwe. Pomagamy studentom w uzyskaniu pomocy materialnej z Uczelni, oraz bronimy przestrzegania i poszanowania praw studenta.
Współdecydujemy o rozdysponowaniu funduszu pomocy materialnej dla studentów i o rozdziale środków na cele studenckie.
Kreujemy życie kulturalne środowiska studenckiego.
Opiniujemy wszystkie projekty decyzji władz Uczelni w sprawach związanych z procesem kształcenia i wychowania

Pracami Samorządu Studenckiego kieruje 5 osobowy Zarząd składający się z:

  • Przewodniczącego Samorządu Studenckiego
  • Zastępcy przewodniczącego
  • Członków władz statutowych Parlamentu Studentów

Każdy student ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego,
  • kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego,
  • kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim,
  • uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego.

KONTAKT : samorzad-studenckipomerania@wp.pl