Spotkanie szkoleniowe dla studentów PWSH „Pomerania” W piątek 27 marca 2015r. w siedzibie PWSH „Pomerania” w Chojnicach miało miejsce spotkanie na temat możliwości pozyskiwania przez naszych studentów środków z Unii Europejskiej. Szkolenie... read more

W dniach 17- 26.04.2015 r. przebywała w Grecji delegacja OMEP – Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy naukowi polskich uczelni (Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskie... read more

Umundurowane „Policjantki” (od lewej) Joanna, Paulina i Natalia oraz „cywilna” Agata z Biura Rektora       W dniu 15 kwietnia 2015 roku PWSH „Pomerania” przedstawiła na Targach Edukacji i Pracy w Chojnicach ofertę edukacyjną dotycząc... read more

      25.04.2015r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyło się I  Regionalne Forum Wydawnicze, na którym zaprezentowało się 17 wydawców z Chojnic, Brus, Czerska, Człuchowa i Tucholi. Wydawnictwa Powszechnej Wyższej Szko... read more

    Za nami V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno-Prawnej, której organizatorami było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach.     Etap centralny konkursu o... read more

         W dniu 08 maja 2015 roku grupa studentów z Koła Naukowego Resocjalizacji wraz z opiekunem- mgr Grzegorzem Pawłowskim zwiedzała  Zakład Karny nr 1  w Grudziądzu. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu jest zakładem karnym typu zamkniętego... read more

    Podczas I Pikniku Naukowego w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach,  reprezentacja Naszej Uczelni wykryła zbrodnię!     Studenci II Roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprezentowali pokaz zastosowania śladów kryminalistycznych.... read more

        Informacje o kierunkach studiów, możliwość porozmawiania z wykładowcami i studentami oraz liczne atrakcje kulinarne i sportowe przyciągnęły  kandydatów, gości i studentów na Dniu Otwartym PWSH „Pomerania” w Chojnicach.      ... read more

       Prawdziwym zaszczytem dla społeczności akademickiej była wizyta JE Księdza Biskupa dra Ryszarda Kasyny, który w dniu 2 czerwca 2015r. spotkał się ze społecznością akademicką. Na spotkanie z sympatycznym, skromnym duchownym przybyli... read more

PWSH „Pomerania” w Chojnicach oraz WZ w Kościerzynie zapraszają na I edycję nowych studiów podyplomowych na kierunku : Filologia angielska w roku akademickim 2015 – 2016 pod nazwą : STUDIA PODYPLOMOWE – FILOLOGIA ANGIELSKA WCZ... read more