Liceum Ogólnokształcące Akademickiego Zespołu Szkół „Pomerania”  rozpoczęło działalność 1 września 2014 roku. Nawiązuje do tradycji szkół mundurowych i koncepcji wychowania obywatelskiego w Polsce. Jest szkołą mundurową... read more

Burmistrz Chojnic zapoznał się z planami „Pomeranii” na rok 2015         Z inicjatywy Burmistrza Chojnic dra inż. Arseniusza Finstera, 15 stycznia 2015r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie z przedstawicielami różnych ... read more

Spotkanie szkoleniowe dla studentów PWSH „Pomerania” W piątek 27 marca 2015r. w siedzibie PWSH „Pomerania” w Chojnicach miało miejsce spotkanie na temat możliwości pozyskiwania przez naszych studentów środków z Unii Europejskiej. Szkolenie... read more

W dniach 17- 26.04.2015 r. przebywała w Grecji delegacja OMEP – Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Uczestnikami wyjazdu byli pracownicy naukowi polskich uczelni (Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Uniwersytetu Szczecińskie... read more

Umundurowane „Policjantki” (od lewej) Joanna, Paulina i Natalia oraz „cywilna” Agata z Biura Rektora       W dniu 15 kwietnia 2015 roku PWSH „Pomerania” przedstawiła na Targach Edukacji i Pracy w Chojnicach ofertę edukacyjną dotycząc... read more

      25.04.2015r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnicach odbyło się I  Regionalne Forum Wydawnicze, na którym zaprezentowało się 17 wydawców z Chojnic, Brus, Czerska, Człuchowa i Tucholi. Wydawnictwa Powszechnej Wyższej Szko... read more

    Za nami V Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Administracyjno-Prawnej, której organizatorami było Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach.     Etap centralny konkursu o... read more

         W dniu 08 maja 2015 roku grupa studentów z Koła Naukowego Resocjalizacji wraz z opiekunem- mgr Grzegorzem Pawłowskim zwiedzała  Zakład Karny nr 1  w Grudziądzu. Zakład Karny nr 1 w Grudziądzu jest zakładem karnym typu zamkniętego... read more

    Podczas I Pikniku Naukowego w Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowym w Chojnicach,  reprezentacja Naszej Uczelni wykryła zbrodnię!     Studenci II Roku Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprezentowali pokaz zastosowania śladów kryminalistycznych.... read more