Informacje o kierunkach studiów, możliwość porozmawiania z wykładowcami i studentami oraz liczne atrakcje kulinarne i sportowe przyciągnęły  kandydatów, gości i studentów na Dniu Otwartym PWSH „Pomerania” w Chojnicach.      ... read more

       Prawdziwym zaszczytem dla społeczności akademickiej była wizyta JE Księdza Biskupa dra Ryszarda Kasyny, który w dniu 2 czerwca 2015r. spotkał się ze społecznością akademicką. Na spotkanie z sympatycznym, skromnym duchownym przybyli... read more

PWSH „Pomerania” w Chojnicach oraz WZ w Kościerzynie zapraszają na I edycję nowych studiów podyplomowych na kierunku : Filologia angielska w roku akademickim 2015 – 2016 pod nazwą : STUDIA PODYPLOMOWE – FILOLOGIA ANGIELSKA WCZ... read more

     Wydany niedawno drugi po „Jesieniopisaniu” tomik poezji prof. Janusza Gierszewskiego zatytułowany „Wiosnopisanie”, dedykowany jest Pracownikom i Studentom PWSH „Pomerania”. Jak pisze w przedmowie prof. Krzysztof  Kalka, „teksty te... read more

    28 sierpnia 2015r., na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji PWSH „Pomerania” w Chojnicach, już po raz kolejny odbyła się ceremonia graduacji. Dyplomy uroczyście wręczono absolwentom wydziału, którzy celebrowali tę podniosłą ch... read more

         W piątek, 02 października 2015r. o godz. 14.30, w siedzibie Uczelni odbyła się Inauguracja Nowego Roku Akademickiego. Licznie zgromadzonych powitał serdecznie JM Rektor PWSH „Pomerania”, dr Magdalena Grochulska.         JM... read more

Piotr Nowak, student III roku na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne należy do niepospolitych talentów sportowych. I to w wielu dyscyplinach sportu. Główną, ale nie jedyna jego domena sportowej aktywności jest bieganie na długich dystansach. W 201... read more

W dniu 20.11.2015 odbyło się spotkanie władz PWSH „Pomerania” z władzami miasta Chojnice. Pani Rektor dr Magdalena Grochulska i współzałożyciel dr Dorota Bronk uczestniczyły na zaproszenie Pana Burmistrz dr inż. Arseniusza Finstera i Pana Bu... read more