gorynski

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Rozprawę doktorską na temat „Organizacja ochrony morskiej granicy Polski przez Wojska Ochrony Pogranicza w latach 1949 – 1965” napisał i obronił na Wydziale Filologiczno – Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują: dzieje, organizację i działalność polskich formacji granicznych w XX i XXI wieku, funkcjonowanie Straży Granicznej w systemie administracji i bezpieczeństwa Polski oraz aspekty administrowania ochroną granic w RP i UE.

Kontakt mail: grzeggor@wp.pl

Dorobek naukowy.