enerlich

Doktor Nauk Prawnych w zakresie Prawa. Rozprawa doktorska na temat: Łapownictwo w policji i metody jego zwalczania.
Zainteresowania badawcze: problematyka prawna funkcjonowania służb mundurowych ze szczególnym uwzględnieniem policji, administracja publiczna a zagadnienie zwalczania przestępczości, ochrona osób i mienia, prawo socjalne

 

Najważniejsze publikacje

 • Policja w systemie organów administracji państwowej, w: Prewencja kryminalna po reformie administracyjnej kraju, Szczytno 2000
 • Możliwości wykorzystania policyjnego centrum informacyjnego w procesie wdrażania, w: Kierunki kształcenia oficerów służby prewencyjnej, Szczytno 2000
 • Aktywizujące metody kształcenia w: Nauczanie prawa w świetle teorii i praktyki; pod red. A. Martowicza, Piła 1995.
 • Prawo karne materialne, Szczytno 2001
 • Policja w systemie organów administracji państwowej. Biuletyn Prawny KGP 2005.
 • Ochrona osób i mienia. Licencja Bezpieczeństwo imprez masowych (redakcja i współautor 2 rozdz.), Toruń 2003(TNOiK).

Udział w konferencjach naukowych w kraju i za granicą

 • Warsztaty legislacyjne służb mundurowych MSWiA- 2005
 • Koalicja antykorupcyjna – Obietnice wyborcze 2003 – Warszawa 2005
 • Seminarium radców prawnych MSWiA – 2005
 • Współpraca międzynarodowa Policji w aspekcie regionalnym – Toruń 2005
 • Obietnice przedwyborcze – Fundacja Batorego – Warszawa 2005
 • Prawne aspekty funkcjonowania KCIK – Warszawa 2006
 • Przestępczość teleinformatyczna – Szczytno 13-14.07.2006
 • Korupcja w Polsce – Fundacja Batorego – Warszawa 2006
 • Zwalczanie przestępczości samochodowej – Szczytno 2007.