29 sierpnia 2014  roku na Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji odbyła się ceremonia graduacji. Dyplomy uroczyście wręczono absolwentom wydziału, którzy celebrowali tę podniosłą chwilę w otoczeniu najbliższych. Ceremonię otworzył Rektor dr hab. Janusz  Gierszewski, prof. PWSH, który wygłosił słowo wstępne przytaczając jedną z przypowieści P. Coelho.  Vivat Academia! Vivant Bacalares! Vivant Magistri! Powiedział też, nawiązując do tradycji pieśni Gaudeamus oraz antycznej szkoły Perypatetyków, w której uczniowie poznawali świat w trakcie przechadzek ze swoimi nauczycielami.

     Uroczystość odbyła się w oprawie artystycznej wykładowcy Tomasza Klamana.  Przedstawiono prezentację zdjęć z ostatnich trzech lat. W jej trakcie w niejednym oku zakręciła się łza. W atmosferę wzruszenia wpisało się wystąpienie przedstawicieli samorządu studenckiego. Wykład graduacyjny wygłosił absolwent BW Rafał Ceranek. Nie zabrakło oczywiście również głosu najważniejszych osób tej uroczystości – w imieniu absolwentów głos zabrała dotychczasowa przewodnicząca Samorządu Studenckiego Karolina Hapka. W swoim wystąpieniu skierowała serdeczne słowa do Władz Uczelni i Wykładowców, dziękując Im za życzliwość, kompetencje i profesjonalizm.

     Po uroczystości studenci chętnie pozowali do wspólnych zdjęć ze swoimi promotorami
i wykładowcami. Wielu z nich zapowiedziało, że nie żegna się ze swoją uczelnią definitywnie, lecz mówi jedynie „do zobaczenia”. Zamierzają korzystać z bogatej oferty studiów magisterskich oraz podyplomowych, która obejmuje m.in. surdotyflopedagogikę, bezpieczeństwo i higienę pracy z metodyką, logopedię szkolną, oligofrenopedagogikę, resocjalizację z socjoterapią, administracja publiczno-gospodarcza,  zarządzanie kryzysowe i in.

Wyróżnieni absolwenci podczas Graduacji:

Katarzyna Blaszke z Pedagogiki,

Monika Topka z Administracji,

Rafał Ceranek z Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Gratulujemy!! Do zobaczenia za rok!!

SAM_0120

SAM_0114

SAM_0112

SAM_0066

SAM_0051

SAM_0132