KOŁO MŁODYCH PEDAGOGÓW zrzesza studentów I, II i III roku kierunku: Pedagogika Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach, pragnących poznawać nowe aspekty kształcenia oraz poszerzać swoją wiedzę. Jest to grupa aktywnych osób wykazujących się inicjatywą i zaangażowaną w prace wolontariatu. Członkowie KMP uczestniczą między innymi w warsztatach metodycznych, konferencjach naukowych, imprezach środowiskowych, spotkaniach kulturalnych i in. Opiekunem koła jest wykładowca PWSH, dr Magdalena Grochulska. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z opiekunem mailowo: wojterakmp@wp.pl
 
Na zaproszenie doradców metodycznych powiatu sępoleńskiego członkowie Koła Młodych Pedagogów wysłuchali wykładu pani prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz na temat ,,Uczeń z dysleksją i jego specjalne potrzeby edukacyjne w polskim reformowanym systemie szkolnym”. Konferencja odbyła się w Sępólnie Krajeńskim 21.02.2011 r. w Starostwie Powiatowym. Pani profesor szczegółowo omówiła przyczyny dysleksji i sposoby pracy z uczniem dotkniętym tym zaburzeniem rozwojowym. Skomentowała też nowe przepisy prawa oświatowego dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wynikające z nich obowiązków nauczycieli. Meritum problemu stanowią słowa sławnego gościa: ,,Skoro dziecko z dysleksją nie uczy się w taki sposób w jaki ty się uczysz, to czy nie możesz uczyć go inaczej?… w taki sposób , w jaki ono się uczy.” Po zakończeniu wykładu i dyskusji pani profesor poświęciła czas na indywidualne rozmowy z uczestnikami.
 
 
RYTMIKA VIVA, metoda autorstwa prof. Bernackiej łączy rytmikę dalcroze’owską z elementami dramy w formie działań ruchowych angażujących kinestezję, słuch, wzrok, dotyk i wrażliwość emocjonalną. Celem warsztatu jest szkolenie i wspieranie rozwoju nauczycieli i osób pracujących z grupą w zakresie zapoznania z aktywizującymi metodami przekazu i odbioru muzyki, stymulującymi rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny. Należy podkreślić, że RYTMIKA VIVA jest formą pracy zalecaną w profilaktyce szeroko rozumianych trudności szkolnych oraz w terapii psychologiczno-pedagogicznej.