W dniach 25-26 kwietnia 2014r. w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbył się I Zjazd Kół Naukowych Studentów Resocjalizacji. Uczestniczyli w nim Żacy z różnych regionów Polski. Wydarzenie odbyło się w ramach oficjalnych obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Chojnicką „Pomeranię” reprezentowała grupa studentek z pedagogiki resocjalizacyjnej, wraz z opiekunem koła Panią dr Dorotą Kanarek-Lizik.

Celem zjazdu było propagowanie wiedzy z zakresu wykluczenia społecznego oraz tożsamości osób wykluczonych społecznie. Ponadto, zwrócenie uwagi na wymiar tego zjawiska w płynnej nowoczesności. Zamiarem organizatorów było zwrócenie uwagi różnych środowisk akademickich na zjawisko wykluczenia w ich społecznościach lokalnych oraz próba wypracowania odpowiednich reakcji  na występujący problem.

Podczas zjazdu, studentki „Pomeranii” przedstawiły prezentację na temat: „Wykluczenie społeczne ze względu na wiek – wykluczenie osób starszych
i niepełnosprawnych”. Wystąpienie wzbogacone było omówieniem danych statystycznych i wyników badań przeprowadzonych w marcu wśród  bezdomnych przebywających w Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Chojnicach oraz na osobach osadzonych w tamtejszym Areszcie Śledczym.

Tuż po powrocie z Krakowa, członkowie koła  skupią się nad opracowaniem artykułu  związanego z przedstawioną  prezentacją, który zostanie wydany w zbiorczej publikacji pokonferencyjnej.

Bardzo dziękujemy Panu Rektorowi i Pani dr Kanarek-Lizik, za umożliwienie nam udziału w tym ciekawym i kształcącym przedsięwzięciu. 

Członkinie Koła Naukowego Resocjalizacji
 im. Prof. Bronisława Urbana