ZAPRASZAMY

 

DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWO-METODYCZNEJ DLA NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 

Chojnice, 23 marca 2019 roku

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału czynnego (z wystąpieniem) lub biernego (bez wystąpienia) w konferencji poświęconej szeroko rozumianym problemom wychowawczym we współczesnych placówkach edukacyjnych. Zapraszamy nie tylko nauczycieli lecz wszystkich pracowników oświaty: dyrektorów, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy, nauczycieli świetlicy, doradców metodycznych i innych specjalistów z zakresu edukacji. W ramach swoich tekstów i wystąpień zachęcamy do podzielenia się własnymi doświadczeniami, obserwacjami, refleksjami, badaniami oraz analizami teoretycznymi w zakresie współczesnych problemów wychowawczych, takich jak: zbyt wczesne i intensywne korzystanie ze smartfonów i tabletów przez dzieci, zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu, w tym portali społecznościowych, cyberprzemoc, korzystanie z używek i dopalaczy, agresja, wagarowanie, przemoc, wandalizm, kradzieże i wiele innych problemów wychowawczych, z którymi się  Państwo zmagają. Mamy nadzieję, że organizowane przez nas spotkanie będzie okazją do owocnej dyskusji oraz wymiany „dobrych praktyk”.

Ogólny program konferencji 09.00-09.30  rejestracja uczestników 09.30-09.45  otwarcie konferencji 09.45-11.00  sesja plenarna (wystąpienia kadry naukowej) 11.00-11.30  przerwa na kawę 11.30-13.00  obrady w sekcjach (wystąpienia nauczycieli i pracowników oświaty w mniejszych grupach) 13.30-13.45 przerwa na kawę 13.45-14.30  dyskusja w sekcjach 14.30-15.00  zakończenie konferencji/podsumowanie obrad sekcji

Wychodząc na przeciw nowym wymogom oceny pracy nauczycieli oraz warunkom uzyskiwania awansu zawodowego oferujemy Państwu możliwość opublikowania swojego tekstu w recenzowanej pozycji zwartej „Acta Pomerania”. Ponadto każdy uczestnik otrzyma certyfikat udziału w konferencji.

Komitet naukowy: prof. dr hab. Juliusz Jundziłł dr Dorota Bronk dr Magdalena Grochulska dr Izabela Krupa – Mażulis dr Karina Luśtoń dr Maria Owczarek dr Jolanta Spychalska-Kamińska

Miejsce konferencji oraz adres do korespondencji Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach ul. Świętopełka 10,  89-620 Chojnice e-mail: konferencja.pomerania@wp.pl

Warunki uczestnictwa

Kartę zgłoszenia prosimy nadesłać do 08 lutego 2019 roku na adres e-mail: konferencja.pomerania@wp.pl lub pocztą na adres Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach, ul. Świętopełka 10,  89-620 Chojnice  z dopiskiem „Konferencja”.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy program konferencji zostanie przesłany do 17 lutego 2019 na podany w karcie zgłoszenia adres e-mail.

Zachęcamy do przygotowania 10-minutowych wystąpień podpartych prezentacją multimedialną oraz tekstów o objętości około 5-10 stron wraz z przypisami.

Pobierz kartę zgłoszeniową.