Dnia 23 marca 2019 r. w murach Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach odbyła się konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli i pracowników oświaty, której tematem były „Problemy wychowawcze we współczesnych placówkach edukacyjnych”.
Program konferencji przedstawiał się następująco:
09.00-09.15   rejestracja uczestników
09.15-09.30   otwarcie konferencji – dr Marek Enerlich – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Administracji PWSH „Pomerania” w Chojnicach
 9.30-9.50        dr Magdalena Grochulska, Rektor PWSH „Pomerania” w Chojnicach
 Praca terapeutyczna z dziećmi, z alkoholowym zespołem płodowym (FAS)
9.50-10.10       dr Jolanta Spychalska-Kamińska, wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach, Kierownik Zakładu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
Młodzieżowi idole jako problem wychowawczy – fakty i mity
10.10-10.30     dr Karina Luśtoń, wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach, pedagog szkolny
Szkoła – za karę! W nagrodę – szkoła! Przyczyny oraz skutki zanikania wychowawczej roli kary i nagrody
10.30-10.50   przerwa na kawę
10.50-11.10     dr Elżbieta Kościńska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Pedagogiki Społecznej, wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach
 Sytuacja młodzieży z cukrzycą w placówkach oświatowych
11.10-11.30   dr Maria Owczarek, wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach
 Praca terapeutyczna z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
11.30-11.50     kpt. Anna Kruk, starszy wychowawca Służby Więziennej, była rzecznika prasowego dyrektora Aresztu Śledczego w Chojnicach
Wina rodzica, nie dziecka – postrzeganie kary pozbawienia wolności
11.50-12.10   przerwa na kawę
12.10-12.30   dr Wiesław Nynca,  wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach, koordynator do spraw ochrony; nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Wierzchowie Dworcu, biegły sądowy, specjalista w zakresie pedagogiki, wykładowca PWSH „Pomerania” w Chojnicach i Uniwersytetu Gdańskiego
                        Trudności wychowawcze i/a sposoby interwencji
12.30-12.50     mgr Violetta Słomińska-Bławat, mgr Małgorzata Skwirowska-Lipinska, nauczycielki języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Wincentego Pola w Czersku, uczestniczki studiów podyplomowych w PWSH „Pomerania” w Chojnicach, kierunek: Edukacja i rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie – oligofrenopedagogika
Uczniowie z niepełnosprawnościami w publicznym liceum ogólnokształcącym
12.50-13.10   Karolina Gierszewska, studentka II roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Bajkoterapia jako metoda terapeutyczna dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
13.10-13.30   dyskusja
13.30   zakończenie konferencji
W konferencji udział wzięli licznie zgromadzeni nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wykładowcy PWSH „Pomerania” oraz studenci kierunku Pedagogika.
Organizatorzy dziękują za zainteresowanie i uczestnictwo  oraz żywią nadzieję, na powtórzenie wydarzenia- tym razem w formie warsztatowej.

GALERIA ZDJĘĆ