Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego w badaniach i praktyce”

             Katedra Pedagogiki wraz z Katedrą Bezpieczeństwa Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” zorganizowały Ogólnopolską Konferencję pn. „Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego w badaniach i praktyce”, która odbyła się 04.02.2014r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach. Konferencja jest zwieńczeniem  badań w zakresie diagnozy znaczenia bezpieczeństwa społecznego młodzieży w aspekcie środowiska lokalnego,  w szczególności wzajemne oddziaływanie wpływów środowiska na poczucie bezpieczeństwa jednostki.

Udział w konferencji wzięło 16 prelegentów z 9 ośrodków akademickich (m.in. z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Akademii Pomorskiej w Słupsku). Honorowy patronat nad konferencją objął Starosta Chojnicki Stanisław Skaja.

Obecnych powitał Rektor PWSH „Pomerania” dr Janusz Gierszewski.  Wykład wprowadzający pt. Bezpieczeństwo społeczne młodzieży w małym środowisku i jego uwarunkowania (casus Chojnic), wygłosił dr hab. Tomasz Biernat, prof. PWSH.

Późniejsze obrady odbywały się w dwóch panelach tematycznych: „Bezpieczeństwo środowiska wychowawczego – aspekty teoretyczne i praktyczne” oraz „Zagrożenia bezpieczeństwa środowiska wychowawczego – diagnoza i profilaktyka”.

Przedstawiono m.in. wyniki badań środowisk młodzieżowych w powiecie chojnickim – Andrzej Plata, Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach i słupskim – dr habMarek Stefański, prof. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK w Toruniu, zaprezentował uwagi i  refleksje dotyczące bezpieczeństwa osób u kresu życia.

Prelegenci wygłaszali również referaty z innych dziedzin nauki. Dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. WSIU w Łodzi uświadomiła uczestnikom, jakie komunikaty o zagrożeniach bezpieczeństwa życia rodzinnego  ukryte są w malarstwie Olgi Boznańskiej czy Stanisława Wyspiańskiego.

Zaprezentowane podczas konferencji wyniki badań i analiz udowodniły, że w środowiskach wychowawczych występują liczne zagrożenia, takie jak: dysfunkcje rodziny, niekorzystne zmiany w sferze wartości, osamotnienie, relatywizm poznawczy i etyczny, przemoc stadionowa, zakłócenia w przekazie kultury czy zaburzenia w sferze interakcji. W związku z powyższym, należy wzmocnić i zintegrować działania profilaktyczno – diagnostyczne,  na rzecz poprawy i zapobiegania wszelkim objawom patologii.

Dla zainteresowanych, udostępniona jest relacja video z konferencji pod adresem:
http://www.chojnice.tv/wideo-163-Relacja_z_konferencji_naukowej_PWSH_Pomerania_-_4.02.2014.

P2700408

 

 

Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał Rektor PWSH „Pomerania” dr hab. Janusz Gierszewski, prof. PWSH

 

 

P2700454

 

Prof. dr  hab. Juliusz Jundziłł (PWSH „Pomerania”) wygłosił referat nt. „Prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa i rodziny rzymskiej w opinii Apulejusza (II w.n.e.).

 

 

P2700418

 

dr hab. Tomasz Biernat, prof. PWSH, w trakcie wykładu wprowadzającego pt. Bezpieczeństwo społeczne młodzieży w małym środowisku i jego uwarunkowania (casus Chojnic) .

 

 

P2700484

dr hab. Piotr Krakowiak (UMK Toruń) omówił Bezpieczeństwo osób u kresu życia i ich rodzin przez opiekę duchową i wsparcie .

 

 

 

P2700462

 

dr hab. Marek Stefański (AP w Słupsku) przedstawił komunikat z badań naukowych dotyczących poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Słupska.

 

 

P2700500

 

dr hab. Bożena Stawoska-Jundziłł, prof. WSIU w Łodzi zdradziła tajemnice polskiego malarstwa w wystąpieniu „Postrzeganie zagrożeń bezpieczeństwa życia rodzinnego przez artystów polskich przełomu XIX i XX w.” .

 

 

P2700400

 

Zadumani… (od lewej)  Kanclerz PWSH Mariusz Brunka, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Chojnickiego Marek Szczepański, Zastępca Burmistrza Chojnic Jan Zieliński .

 

 

P2700396

 

Wśród zasłuchanych Gości m. in. wykładowcy PWSH „Pomerania” w Chojnicach dr Katarzyna Stefanowicz-Zawiszewska i dr Dorota Kanarek-Lizik oraz UMK w Toruniu dr Jan Malinowski i dr Katarzyna Wasilewska Ostrowska.

 

 

P2700394

 

Konferencji przysłuchują się również Dyrektorzy Placówek Oświatowych w Chojnicach, Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty Bernadeta Zimnicka, Dyrektor Gimnazjum nr 1 Joanna Loll, Dyrektor Gimnazjum nr 2 Marta Szczukowska, I Zastępca Komendanta KPP w Chojnicach nadkom. Tomasz Kąkolewski.