UWAGA!
NASTĄPIŁA ZMIANA NUMERU KONTA!

Wpłat można dokonywać na konto uczelni:

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna
„POMERANIA” w Chojnicach
89-620 Chojnice, ul. Świętopełka 10

28 2490 0005 0000 4530 9434 3524

(w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko studenta oraz czego dotyczy wpłata, np. czesne za …. semestr lub za miesiąc ….)

Proszę pamiętać, że czesne uznaje się zapłacone z datą wpływu 
na konto uczelni.

 

Faktury

Szanowni Studenci i Słuchacze

Fakturę VAT wystawiamy na żądanie studenta, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone w ciągu 3 miesięcy,
licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Jeśli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie,
podatnik wykonujący czynność zwolnioną nie ma obowiązku wystawienia faktury,
możliwe jest wówczas wystawienie  tylko zaświadczenia o dokonanej wpłacie.