PLANY ZAJĘĆ

Studia II stopnia niestacjonarne

Administracja

Pedagogika

Studia I stopnia niestacjonarne

Pedagogika

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filologia angielska

Studia podyplomowe

Pedagogika