PLANY ZAJĘĆ

Studia jednolite magisterskie 5-letnie

Pedagogika

Studia II stopnia niestacjonarne

Administracja

Pedagogika        

Studia I stopnia niestacjonarne

Administracja

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Filologia angielska

Studia podyplomowe

Administracja

Pedagogika