PLANY ZAJĘĆ

Studia jednolite magisterskie 5-letnie

Pedagogika

Studia II stopnia niestacjonarne

Administracja

Pedagogika

Studia I stopnia niestacjonarne

Administracja

Pedagogika     

Filologia angielska

Studia podyplomowe

Pedagogika