W dniu 4 listopada 2013 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Powszechną Wyższą Szkołą Humanistyczna „Pomerania” w Chojnicach reprezentowaną przez Rektora dra Janusza Gierszewskiego a Gdańską Szkołą Wyższą reprezentowaną przez Rektora prof. nadzw. dra hab. Bogdana Zalewskiego. Podstawowym celem porozumienia jest: doskonalenie programów nauczania, wdrażanie nowych metod kształcenia, prowadzenie badań naukowych, organizowanie konferencji, wydawanie książek, udostępnianie zbiorów bibliotecznych, ubieganie się o środki pomocowe z funduszy Unii Europejskiej, kooperacja z ośrodkami zagranicznymi.