08 listopada 2013r. studenci pedagogiki resocjalizacyjnej  uczestniczyli w uroczystym podpisaniu Porozumienia o Współpracy pomiędzy PWSH „Pomerania” reprezentowaną przez Rektora, dra Janusza Gierszewskiego a   Schroniskiem dla Nieletnich reprezentowanym przez Dyrektora Jacka Łupaczewskiego. Celem porozumienia jest przygotowanie studentów Uczelni do pracy w placówkach resocjalizacyjnych, doskonalenie metod i środków służących prowadzonym w Schronisku oddziaływaniom diagnostyczno-resocjalizacyjnym oraz współdziałanie w zakresie ich prowadzenia.

dd2 (2).jpg
(od lewej): Prof. M. Konopczyński, dr J. Gierszewski, mgr Z Jażdżewski , dyr. J. Łupaczewski, dr J. Daszkiewicz