Rada Biblioteczna PWSH „Pomerania” została powołana  na podstawie Zarządzenia Rektora Nr 03/R/2009  z dnia 18.03.2009 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej PWSH „Pomerania”. Do głównych zadań Rady Bibliotecznej należy opiniowanie planów zakupów książek i czasopism,  a także przedkładanie rektorowi propozycji uzupełniania zasobu książek i czasopism.

Skład Rady  Bibliotecznej  PWSH „Pomerania”

dr-Arkadiusz-Karwacki-(przedstawiciel-nauczycieli-akademickich)_

 

Przewodniczący  Rady Bibliotecznej PWSH „Pomerania”

Dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. PWSH

 

dr Karina Luston

 

Członek Rady Bibliotecznej PWSH „Pomerania”

Dr Karina Luśtoń

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Członek Rady Bibliotecznej PWSH „Pomerania”

Dr Marek Enerlich