DZIEKAN
Przewodniczący Rady Wydziału
dr Marek Enerlich
(DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I ADMINISTRACJI)

dr hab. Krzysztof Kalka           Kierownik Katedry Administracja

dr hab. Piotr Semków            przedstawiciel nauczycieli akademickich

dr Alicja Szulc-Boczek            przedstawiciel nauczycieli akademickich

dr Grzegorz Goryński              przedstawiciel nauczycieli akademickich

mgr inż. Ewa Baranowska       przedstawiciel pracowników

Monika Senska                       przedstawiciel studentów

Maria Spychalska                  przedstawiciel studentów