11 czerwca 2022 r. w siedzibie Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach odbyło się spotkanie kobiet, emigrantek z objętej wojną Ukrainy z ze studentami, pracownikami Uczelni oraz przedstawicielem Starostwa Powiatowego w Chojnicach – Tomaszem Kabatem. Dr M. Enerlich nakreślił możliwości uczelni, związane z ofertą edukacyjną skierowaną do ludności ukraińskiej, mieszkającej na terenie Chojnic i w okolicach miasta. Jedną z priorytetowych spraw, którą należy w szybkim czasie rozwiązać jest problem edukacji najmłodszego i młodego pokolenia Ukraińców, które znalazło się na ziemi polskiej. Kolejną kwestią, poruszaną przez kobiety z Ukrainy była sprawa nostryfikacji dyplomów wystawionych przez ukraińskie uczelnie, jako jednego z warunków sine qua non podjęcia odpowiedniej pracy na terenie Polski. Spotkanie, które odbyło się pod hasłem „Kobiety-kobietom”, które zostało zorganizowane z inicjatywy J. M. Pani Rektor PWSH „Pomerania”, dr Magdaleny Grochulskiej, zakończyło się wręczeniem drobnych upominków ukraińskim emigrantkom. Jednocześnie pomiędzy uczelnią a paniami nawiązano kontakty, które pozwolą na podjęcie wzajemnej współpracy w zakresie edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych, pochodzących z objętych wojną terenów Ukrainy.