Tytuł projektu:
„Pomerania uczelnia dostępna”
Oś priorytetowa III:III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.5: Kompleksowe programy szkół wyższych
Celem głównym projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności i podniesienie jakości nauczania osób z niepełnosprawnościami przez 1 szkołę wyższą, tj. Powszechną Wyższą Szkołę Humanistyczną ,,Pomerania”, w okresie do 31.12.2022 r.
Wartość projektu / dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 034 684,00 zł
Okres realizacji: od 01.01.2020 – 31.12.2022
Nazwa Beneficjenta:

  • Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” Chojnice
  • Eduexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Toruń

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”