Z PROBLEMÓW PEDAGOGIKI
UNIWERSALNOŚĆ OPIEKI MIĘDZYLUDZKIEJ 
Redakcja naukowa: Tomasz Biernat

ped1

Spis treści:

I. Z TEORII PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZEJ

Tomasz Biernat: Źródła  opieki Zdzisława Dąbrowskiego.

Ireneusz Pyrzyk: Pedagogika opieki Zdzisława Dąbrowskiego.

Jan Turkiel: Opieka w Starym Testamencie

Piotr Kostyło: Irracjonalizm i moralny maksymalizm. Opieka nad dzieckiem  jako wezwanie serca.

Jarosław Pułaniecki: Odpowiedzialność wychowawcy i opiekuna.

Marian Bydluk: Dziecko w świecie globalnym.

Anna Więcławska: Mężczyzna jako ojciec, wychowawca i opiekun.

II. Z HISTORII OPIEKI I WYCHOWANIA

Czesław Kustra: Wartości egzystencjalne u osób z chorobami nowotworowymi (Doniesienie z badań).

Adam Węsierski: Początki domu dziecka w Tucholi

Adam Węsierski: Działalność opiekuńczo-wychowawcza i socjalna księdza dr. Stanisława Sychowskiego na wychodźstwem z parafii św. Katarzyny w Śliwicach w okresie zaborów.

Krzysztof Halicki: Funkcje wychowawcze prasy dziecięcej i młodzieżowej na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym.

III. Z PROBLEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SPOŁECZNEJ

Maciej  Kudła: Wartości egzystencjalne u osób z chorobami nowotworowymi.

Jarosław Bochenek: Asystentura rodzinna wobec pracy socjalnej. Uwagi na marginesie projektu ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej.

ISBN 978-83-62097-31-9

ISSN 2080-6183

AP/Z problemów pedagogiki/nr 3/1p/2011