Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, oprócz szerokiej oferty studiów licencjackich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych. Umożliwia wybór właściwego kierunku, z obszarów zarówno nauk humanistycznych, jak i społecznych.

Celem kształcenia podyplomowego jest zgłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.

Pedagogika:

* Arteterapia i terapia zajęciowa
* Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
* BHP z metodyką
* Biologia w szkole (NOWOŚĆ)
* Doradztwo rodzinne
* Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy (NOWOŚĆ)
* Edukacja dla bezpieczeństwa (NOWOŚĆ)
* Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem , Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi (NOWOŚĆ)
Logopedia Szkolna
* Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym (NOWOŚĆ)
* Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
* Opiekun w Domu Pomocy Społecznej i elementy opieki paliatywnej
* Organizacja i zarządzanie oświatą (NOWOŚĆ)
* Pedagogika lecznicza i terapia pedagogiczna (NOWOŚĆ)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
* Praca technika i plastyka (NOWOŚĆ)
* Resocjalizacja i socjoterapia
* Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej (NOWOŚĆ)
* Surdopedagogika
* Surdotyflopedagogika
* Technika z wychowaniem komunikacyjnym
* Terapia behawioralna (NOWOŚĆ)
Terapia Pedagogiczna
* Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem , Zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi (NOWOŚĆ)
* Wiedza o społeczeństwie
* Wychowanie fizyczne w szkole (NOWOŚĆ)
* Wychowanie do życia w rodzinie