Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, oprócz szerokiej oferty studiów licencjackich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych. Umożliwia wybór właściwego kierunku, z obszarów zarówno nauk humanistycznych, jak i społecznych.

Celem kształcenia podyplomowego jest zgłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.

Pedagogika:

* Diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
* Pedagogika resocjalizacyjna
* Surdopedagogika
* Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka