Pedagogika

Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, oprócz szerokiej oferty studiów licencjackich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych. Umożliwia wybór właściwego kierunku, z obszarów zarówno nauk humanistycznych, jak i społecznych.

Celem kształcenia podyplomowego jest zgłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.

Pedagogika:

* Pedagogika specjalna NOWOŚĆ!!!
* Integracja sensoryczna NOWOŚĆ!!!
* Edukacja włączająca NOWOŚĆ!!!
* Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogika 

* Diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu
Logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne i dydaktyczne
* Pedagogika resocjalizacyjna
* Surdopedagogika
* Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* Tyflopedagogika
* Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Kandydaci na studia są przyjmowani bez egzaminów wstępnych.
Rekrutacja prowadzona jest na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne). 
Rekrutacja trwa od 01 maja 2023 r. do 30 września 2023 r. – do wyczerpania limitu miejsc.

Wymagane dokumenty :

1. Podanie na studia.
2. 2 zdjęcia (studia magisterskie, licencjackie i podyplomowe) do dowodu osobistego (o wymiarze 37 x 52 mm).
3. Świadectwo dojrzałości lub dyplom ukończenia studiów: oryginał, odpis (ksero).
4. Dowód osobisty do wglądu.
5. Dowód wpłaty wpisowego.

Informacje i zgłoszenia:

PWSH „Pomerania” w Chojnicach

89 – 620 Chojnice, ul. Świętopełka 10 pok. 102,
tel./fax: 52 39 64 444, tel. kom. 662 334 508
studia podyplomowe tel. kom. 515 149 054

e-mail: pomerania@chojnice.edu.pl
podyplomowe@pomeraniachojnice.edu.pl
www.pomeraniachojnice.edu.pl
Zapraszamy do skorzystania z E-REKRUTACJI.

ZAPRASZAMY !!!

Pliki do pobrania:
1. Podanie o przyjęcie na studia.
2. Tabela opłat za I rok studiów – 2023/2024.
3. Tabela opłat za cały cykl studiów – 2023/2024.

Skip to content