Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ”Pomerania”, oprócz szerokiej oferty studiów licencjackich i magisterskich, zapewnia także różnorodność wyboru studiów podyplomowych. Umożliwia wybór właściwego kierunku, z obszarów zarówno nauk humanistycznych, jak i społecznych.

Celem kształcenia podyplomowego jest zgłębianie specjalistycznej wiedzy i nabywanie nowych umiejętności. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach i warsztatach, nie tylko poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje, lecz także rozwijają indywidualne pasje. Wysoki poziom dydaktyki zapewniają naukowcy i nauczyciele akademiccy oraz praktycy, ściśle związani z poszczególnymi kierunkami.

Dzięki starannie przygotowanym programom, absolwenci studiów podyplomowych PWSH ”Pomerania” są doskonale przygotowani do aktywnej działalności w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Wielu słuchaczy studiów podyplomowych korzysta z dogodnych warunków finansowania nauki przez urzędy pracy oraz pracodawców, którym zależy na wysoce wyspecjalizowanej kadrze.

Pedagogika:

* Arteterapia i terapia zajęciowa
* Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
* Biologia w szkole (NOWOŚĆ)
* Doradztwo zawodowe  (NOWOŚĆ)
* Edukacja dla bezpieczeństwa (NOWOŚĆ)
* Diagnoza i terapia autyzmu – edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu (NOWOŚĆ)
Logopedia (ogólna z elementami logopedii szkolnej)
* Mediacje i negocjacje w środowisku edukacyjnym, rodzinnym i społecznym (NOWOŚĆ)
* Nauczyciel wspomagający w klasach integracyjnych i terapeutycznych
* Opiekun w Domu Pomocy Społecznej i elementy opieki paliatywnej
* Organizacja i zarządzanie oświatą (NOWOŚĆ)
* Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
* Plastyka i technika w szkole  (NOWOŚĆ)
* Resocjalizacja i socjoterapia
* Specjalizacja z organizacji pomocy społecznej (NOWOŚĆ)
* Surdopedagogika
* Terapia behawioralna (NOWOŚĆ)
* Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
* Tyflopedagogika

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
* Wiedza o społeczeństwie
* Wychowanie do życia w rodzinie  (NOWOŚĆ)