ZARZĄDZENIA KANCLERZA  PWSH „POMERANIA”  – 2013 r.

 Lp. Akt prawny Nr W sprawie Z dnia
 1. Zarządzenie 01/2013 Ustalenia rodzajów i wysokości opłat
regulaminowych w roku akademickim 2013/2014
na studiach drugiego stopnia
15-01-2013
 2. Zarządzenie 02/2013 Ustalenia terminów płatności czesnego na studiach podyplomowych na specjalności
„Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”
z naboru letniego 2012/2013
20-01-2013
 3. Zarządzenie 03/2013 Zmiany regulaminu opłat za studia licencjackie
i podyplomowe w PWSH „Pomerania”
15-02-2013
 4. Zarządzenie 04/2013 Ustalenia formy i treści formularza umowy zawieranej z nowoprzyjętymi studentami studiów II stopnia PWSH „Pomerania” 01-03-2013
 5. Zarządzenie 05/2013 Ustalenia rodzajów i wysokości opłat
regulaminowych w roku akademickim 2013/2014
22-05-2013
 6. Zarządzenie 06/2013 Zmiany zarządzenia Kanclerza z dnia 20-05-2012 r.
w sprawie ustalenia rodzajów i wysokości opłat regulaminowych
19-06-2013
 7. Zarządzenie 07/2013 Zmiany zarządzenia Kanclerza nr 02/2010
z dnia 15-02-2010 r. i zarządzenia nr 13/2010
z 15-11-2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za niektóre zadania dydaktyczne
w PWSH „Pomerania”
10-07-2013
8. Zarządzenie 08/2013 Zmiany zarządzenia Kanclerza nr 05/2013
z dnia 22-05-2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów
i wysokości opłat regulaminowych
20-09-2013