Statutowymi celami koła są w szczególności:
  • stworzenie warunków do samokształcenia i podwyższania poziomu wiedzy studentów,
  • inicjowanie i prowadzenie prac popularyzujących wiedzę z wszelkich dziedzin nauki i życia związanych z administracją,
  • dbałość o właściwy wizerunek PWSH „Pomerania”,
  • szerzenie dobrej i przyjacielskiej atmosfery w środowisku studenckim.
  • K.A.S.A. dbać będzie o zdobywanie umiejętności i doświadczeń przydatnych w przyszłej pracy.
  • Celem członków koła jest aktywny udział w seminariach, sympozjach, konferencjach i zjazdach naukowych poświęconych zagadnieniom administracji.
  • Do ich zadań należeć będzie organizowanie spotkań i dyskusji z przedstawicielami środowisk naukowych i gospodarczych.
  • Przygotowywać będzie także warsztaty naukowe, nawiązując bezpośrednie kontakty z przedsiębiorstwami oraz instytucjami, aby pokazać w jaki sposób można prowadzić i rozwiązywać problemy w obszarze administracji i dziedzin pokrewnych.
  • Praca w K.A.S.A. to również sposób na pożyteczne spędzenie czasu, zebrania wspomnień i satysfakcji z własnej pracy, możliwość poznania ciekawych ludzi i wymiany poglądów.