Konsultacje w semestrze letni 2022/2023

Wykładowca

Termin

dr Łukasz Domański

Publiczne prawo gospodarcze
sobota 20 maja 2023, godz. 14.30 – 17.00

Zamówienia publiczne
niedziela 4 czerwca 2023, godz. 11.45 – 14.15

dr Grażyna Durka

sobota 29 kwietnia 2023, godz. 18.00 – 21.00

poniedziałek 15 maja 2023, godz. 18.00 – 21.00

poniedziałek 22 maja 2023,  godz. 18.00 – 21.00

dr Alina Komorowska-Zielony

sobota 29 kwietnia 2023, godz. 14.30 – 17.00

niedziela 30 kwietnia 2023, godz. 14.30 – 17.00

sobota 3 czerwca 2023, godz. 14.30 – 17.00

dr Wiesław Nynca

Teoria wychowania
czwartek 4 maja 2023, godz. 10.00

Podstawy pedeutologii
czwartek 18 maja 2023, godz. 10.00

dr Bogumiła Ropińska

Konsultacje On-line.

Fundusze Strukturalne
środa 7 czerwca 2023, godz. 16.30 – 19.00

Zagospodarowanie przestrzenne
piątek 9 czerwca 2023, godz. 17.30 – 20.00

Prawo karne skarbowe
poniedziałek 19 czerwca 2023, godz. 15.30 – 18.00

Rozwój lokalny
środa 21 czerwca 2023, godz. 15.30 – 18.00

Regionalne Programy Operacyjne
czwartek 22 czerwca 2023, godz. 15.30 – 18.00

Finansowanie projektów UE
piątek 23 czerwca 2023, godz. 15.30 – 18.00

dr Alicja Szulc-Boczek

sobota 13 maja 2023, godz. 11.45 – 14.15

mgr Elżbieta Draws

Za pomocą Skypa.

poniedziałek 15 maja 2023, godz. 13.00 – 15.15

poniedziałek 22 maja 2023, godz. 13.00 – 15.15

poniedziałek 29 maja 2023, godz. 13.00 – 15.15

mgr Lucyna Hendrych

wtorki i czwartki, po godz. 18.00. Aplikacja mesengera lub whatapp. 

mgr inż. Roman Kartasiński

Technologia informacyjna – pedagogika
sobota 1 kwietnia 2023, godz. 9.00 – 11.30

Technologia informacyjna – administracja / bezpieczeństwo wewnętrzne
sobota 1 kwietnia 2023, godz. 11.45 – 14.15

Technologia informacyjna – filologia angielska
niedziela 2 kwietnia 2023, godz. 9.00 – 11.30

mgr Marek Pawęda

Przestępczość gospodarcza
piątek 2 czerwca 2023, godz. 18.00 – 20.30

Ochrona osób, mienia, obiektów, i obszarów
niedziela 4 czerwca 2023, godz. 9.00 – 11.30

Współdziałania służb mundurowych w zarządzaniu kryzysowym
niedziela 4 czerwca 2023, godz. 14.30 – 17.00

Służby, inspektoraty i straże
piątek 16 czerwca 2023, godz. 18.00 – 20.30

Warsztaty bezpieczeństwa: policja 997
sobota 17 czerwca 2023, godz. 14.30 – 17.00

Kryminalistyka
niedziela 18 czerwca 2023, godz. 14.30 – 17.00

mgr Aleksandra Pozorska

niedziela 16 kwietnia 2023, godz. 9.00 – 11.30 sala 55

niedziela 14 maja 2023, godz. 9.00 – 11.30 sala 55

niedziela 4 czerwca 2023, godz. 9.00 – 11.30 sala 55

mgr Grzegorz Reszka

niedziela 14 maja 2023, godz. 14.30 – 17.00

sobota 17 czerwca 2023, godz. 9.00 – 11.30

mgr Iwona Stolc

Metodyka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
niedziela 16 kwietnia 2023, godz. 17.15 – 19.45

Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
niedziela 30 kwietnia 2023, godz. 9.00 – 11.30

Metody kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej
sobota 3 czerwca 2023, godz. 11.45 – 14.15

Ćwiczenia: Diagnoza i terapia zaburzeń mowy (logopedyczna)
niedziela 4 czerwca 2023, godz. 11.45 – 14.15

mgr Kamil Tkaczyk

sobota 20 maja 2023, godz. 9.00 – 17.00 – pokój 106

niedziela 21 maja 2023, godz. 9.00 – 17.00 – pokój 106

czwartek 25 maja 2023, godz. 19.00 – 21.30 – Skype on-line

czwartek 1 czerwca 2023, godz. 19.00 – 21.30 – Skype on-line

środa 7 czerwca 2023, godz. 19.00 – 21.30 – Skype on-line

mgr Waldemar Wikarjusz

Diagnoza sensomotoryczna dziecka w pedagogice korekcyjnej
sobota 15 kwietnia 2023, godz. 11.45 – 14.15

Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE)
sobota 29 kwietnia 2023, godz. 14.30 – 17.00

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
niedziela 30 kwietnia 2023, godz. 14.30 – 17.00

Metodyka pracy z dzieckiem ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
niedziela 14 maja 2023, godz. 14.30 – 17.00

Metodyka kształcenia osób z umiarkowaną  i znaczną  niepełnosprawnością  intelektualną
sobota 17 czerwca 2023, godz. 9.00 – 11.30