Konsultacje w semestrze zimowym 2020/2021

Wykładowca

Termin

prof. Barbara Skałbania

17.01.2021 r. godz. 12.00-14.15 – Seminarium magisterskie

dr hab. Dorota Werbińska

Konsultacje odbędę zawsze po zajęciach tego samego dnia gdy są zajęcia
22.11.2020  14:15-15:15 i 14:15-15:30

19.12.2020  14:15-15:15 i 14:15-15:30  

20.12.2020   14:15-15:15 i 14:15-15:30

31.01.2021   14:15-15:15 i 14:15-15:30

dr Dorota Bronk

Konsultacje Skype dr Dorota Bronk
https://join.skype.com/iIfCJ6Ch7Zjc

12.11.20, godz. 13.00-15.00 – Metoda Montessori
19.11.20, godz. 13.00-15.00 – Pedagogika Przedszkolna
26.11.20, godz. 13.00-15.00 – Metodyka edukacji przedszkolnej
03.12.20, godz. 13.00-15.00 – Seminarium magisterskie
10.12.20, godz. 13.00-15.00 – wszystkie przedmioty

dr Marek Enerlich

13.XI.2020 (piątek) od 16.00 do 18.00
20.XI.2020 (piątek) od 16.00 do 18.00
27.XI.2020 (piątek) od 16.00 do 18.00

dr Grażyna Durka

09.01.2021  godz.   17.00  – 20.00 
10.01.2021  godz.   17.00  – 20.00 

dr Łukasz Domański

Prawo budowlane – 19 grudnia 2020 r. godz. 9.00-11.15
Zamówienia publiczne – 16 stycznia 2021 r. godz. 9.00-11.15
Legislacja administracyjna – 19 grudnia 2020 godz. 14.30-17.00

dr Grzegorz Goryński

06.12.2020  9.00 – 11.30 Techniki autoprezentacji

20.12.2020 9.00- 11.30 11.45 – 14.15 Nauka o Bezpieczeństwie Wewnętrznym

17.01.2021 14.30 – 17.00 Techniki mediacji i negocjacji

19.12.2020    14.30 – 17.00 Organy porządku publicznego

30.01.2020 11.45 – 14.15 Historia Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Seminarium  dyplomowe w każdy piątek poprzedzający „zjazd” od godz. 17.00.

dr Elena Karpuszenko

19.12.2020r., godz. 13.00-14.00 (Skype),
16.01.2021r., godz.  12.00-14.00 (Skype)

dr Małgorzata Karwowska

Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, wykład st. podyplomowe Oligo 1 sem
24.11.2020 r. godz. 17.00-19.30

Podstawy edukacji i rehabilitacji osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, ćwiczenia st. podyplomowe Oligo 1 sem
25.11.2020 r. godz. 17.00-19.30

System edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, 2 rok mgr Ped. specjalna
26.11.2020 r. godz. 17.00-19.30

Pedagogiczne podstawy logopedii, wykład st. podyplomowe Logopedia 1 sem
08.12.2020 r. godz. 17.00-19.30

Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ,1 rok mgr, Ped. Specjalna
09.12.2020 r. godz. 17.00-19.30

System wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 2 rok mgr, Ped. Specjalna
11.12.2020 r. godz. 17.00-19.30

dr Elżbieta Kościńska

20.12.2020r., godz.   11.30 – 13.45

dr Wiesław Nynca

06.12.2020 g. 14.00-17.00 – Trening Umiejętności Wychowawczych
19.12.2020 g. 14.00-17.00 – Edukacja społeczna
16.01.2021 g. 11.00 -14.00 – Media w edukacji
30.01.2021 g. 14.00-17.00 – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

dr Bogumiła Ropińska

28.11.2020 godz. 9:00-11:25 Makro i mikroekonomia 

28.11 2020 godz. 11:30-14:05 Finanse publiczne i prawo finansowe

28.11.2020 godz. 14:15-16:40 Prawo podatkowe

29.11.2020 godz. 9:00-11:25 Finanse i budżet samorządowy

29.11.2020 godz. 11:30-14:05 Publiczne prawo konkurencji 

dr Jolanta Spychalska-Kamińska

Warsztaty przedszkolne : teatr dla dzieci
20.12.2020 godz. 11.45-14.15

Metodyka rozwoju aktywności ruchowej dzieci 
16,12,2020 godz. 14.30-17.00

Konsultacje z pedagogiki ogólnej  16.01.2021 godz.  11.45- 14.15,

Seminarium 30.01.2021 w godz. 11.45-14.15.

dr Alicja Szulc-Boczek

Pedagogiczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
20.11.2020 r. godz. 17.00-18.30
08.01.2021 r. godz. 17.00-18.30

Metodyka kształcenia osób z lekką  niepełnosprawnością intelektualną
27.11.2020 r. godz. 17.00-18.30
15.01.2021 r. godz. 17.00-18.30

Oligofrenopedagogika
04.12.2020 r. godz. 17.00-18.30
22.01.2021 r. godz. 17.00-18.30

Pedagogika społeczna
11.12.2020 r. godz. 17.00-18.30
29.01.2021 r. godz. 17.00-18.30

Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszących i niewidomych
18.12.2020 r. godz. 17.00-20.00

Warsztaty terapeutyczne : terapia zajęciowa
12.01.2021 r. godz. 17.00-18.30
29.01.2021 r. godz. 17.00-18.30

dr Marcin Welenc

7.11.2020r.  godz. 9.00-11.30

dr Wojciech Wachowski

piątek 13.11.2020 od 11.00 do 14.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

sobotę 14.11.2020 od 9.00 do 12.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

piątek 27.11.2020 od 11.00 do 14.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

sobotę 28.11.2020 od 9.00 do 12.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

piątek 11.12.2020 od 11.00 do 14.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

sobotę 12.12.2020 od 9.00 do 12.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

piątek 22.01.2021 od 11.00 do 14.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

sobotę 23.01.2021 od 9.00 do 12.00 – kontakt przez messengera a następnie rozmowa na zoomie lub skypie.

dr Wojciech Zieliński

27.XI.2020 (piątek) 18:00-19:30, Skype
11.XII.2020 (piątek) 18:00-19:30, Skype
22.I.2021 ( piątek) 18:00-19:30, Skype 

dr Elżbieta Zyzik

27.11.2020 r. godz. 17.00-19.00

04.12.2020 r. godz. 17.00-18.00

18.12.2020 r. godz. 17.00-19.00

15.01.2021 r. godz. 17.00-18.00

dr Waldemar Żuchowski

18.11.2020 ( środa) od 17.30 – 20.00

25.11.2020 ( środa) od 17.30 – 20.00

02.12.2020 ( środa) od 17.30 – 20.00

09.12.2020 ( środa) od 17.30 – 20.00

16.12.2020 ( środa) od 17.30 – 20.00

Konsultacje Kościerzyna:
13.01.2021 r. od 17.30 – 20.00
20.01.2021 r. od 17.30 – 20.00

program Skype

mgr Aneta Daszkiewicz

12.12.2020 r. godz. 16.30-19.00

09.01.2021 r. godz. 16.30-19.00

mgr Izabela Dickmann

14.11. godzina 9:00-10.00
20.11. godzina 15:30-16.30
21.11. godzina 9:00-10.00
Konsultacje przez Skype.

mgr Elżbieta Draws

12.11.2020, godz. 13.00-14.00
19.11.2020, godz. 13.00-14.00
26.11.2020, godz. 13.00-14.00
03.12.2020, godz. 13.00-14.00
10.12.2020, godz. 13.00-14.00
17.12.2020, godz. 13.00-14.00
Konsultacje przez Skype.

mgr Agata Drążkowska

21.11.2020 9:00-11:30 lektorat języka niemieckiego 1 rok licencjat administracja 

11:45-14:15 lektorat języka niemieckiego 2 rok pedagogika mgr jednolite

14:30-17:00 lektorat języka niemieckiego 2 rok licencjat administracja 

05.12.2020 14:30-17:00 lektorat języka niemieckiego 1 rok pedagogika mgr jednolite

mgr inż. Roman Kartasiński

Przez Skype:

Administracja i Bezpieczeństwo
Technologia informacyjna

sobota 7.11  godz.9.00 do 11.30

Filologia
Technologia informacyjna

sobota 7.11  godz.9.00 do 11.30

Pedagogika jednolite
Technologia informacyjna z metodyką

sobota 7.11  godz.9.00 do 11.30

mgr Tomasz Klaman

17.11.2020r., godz. 10.00-13.00
24.11.2020r., godz. 10.00-13.00
01.12.2020r., godz. 10.00-13.00
Konsultacje przez Skype.

mgr Wioleta Kujawska

Lektorat 1 ROK jednolite – 18.11.2020, godz. 16-19.00

Lektorat 1 ROK mgr – 20.11.2020, godz. 16.00-19.00

Lektorat 2 ROK – 21.11.2020, godz. 16.00-19.00

Stylistyka 3 ROK – 22.11.2020, godz.16.00-19.00

Metodyka nauczania 2 ROK – 25.11.2020, godz.16.00-19.00

mgr Marek Pawęda

06.12.2020  (niedziela) 9.00- 11.30 Warsztaty bezpieczeństwa: techniki samoobrony
06.12.2020  (niedziela) 11.45 – 14.15 Służby, inspektoraty i straże

mgr Weronika Sadowska

24.11.2020r.,  godz. 16.00-17.00 (Messenger)

8.12.2020r., godz. 16.00-17.00 (Messenger)

5.01.2021r.,   godz. 16.00-17.00 (Messenger)

mgr Ewa Sawicka

13.11.2020r., godz.17.00
Konsultacje przez Skype.

mgr Iwona Stolc

Metodyka zajęć logopedycznych w przedszkolu
14.11.2020 godz.: 14: -17:00

Metodyka kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu (Oligo Kościerzyna)
09.01.2021 godz.: 11:45 – 14:15

mgr Kamil Tkaczyk
(konsultacje odbywają się przez Skypa)

Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
17 listopada 2020 (wtorek)

Godz. 19:00-20:30
1 grudnia 2020 (wtorek)
Godz. 19:00-20:30
15 grudnia 2020 (wtorek)

Godz. 19:00-20:30

Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Agencje rządowe
19 listopada 2020 (czwartek)
Godz. 19:00-20:30
3 grudnia 2020 (czwartek)

Godz. 19:00-20:30
5 stycznia 2021 (wtorek)

Godz. 19:00-20:30

Samorząd wojewódzki
Warsztaty adm: Urząd celny
24 listopada 2020 (wtorek)
Godz. 19:00-20:30
8 grudnia 2020 (wtorek)

Godz. 19:00-20:30
7 stycznia 2021 (czwartek)

Godz. 19:00-20:30

Kontrola i audyt w administracji
Samorząd gminny
26 listopada 2020 (czwartek)
Godz. 19:00-20:30
10 grudnia 2020 (czwartek)

Godz. 19:00-20:30
12 stycznia 2021 (wtorek)
Godz. 19:00-20:30

mgr Waldemar Wikariusz

12.12.2020 w godz. 9.00-14.00

mgr Fabiola Wolny

05.12.2020  17:00 – 19:15 Czytanie
06.12.2020  17:00 – 19:15 Język Pisany
19.12.2020  17:00 – 19:15  Metodyka
16.01.2021  17:00 – 19:15 Translatoryka