Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022

Wykładowca

Termin

dr hab. Krzysztof Kalka

14.05.2022 r.

od 11.00 do 15.00.

dr Łukasz Domański

23.04.2022 r.

Zamówienia publiczne godz. 9.00

Publiczne prawo gospodarcze godz. 11.45

dr Bogumiła Ropińska

Konsultacje w formie on-line (Skype):

01.06.2022 r.
Zagospodarowanie przestrzenne godz. 17.00 – 19.25

02.06.2022 r.
Rozwój lokalny godz. 17.00 – 19.25

06.06.2022 r.
Prawo karne – skarbowe godz. 17.00 – 19.25

07.06.2022 r.
Regionalne Programy Operacyjne godz. 17.00 – 19.25

12.06.2022 r.
Finansowanie projektów z UE godz. 15.00 – 15.25

mgr Emilia Dębska

28 maja 2022 (sobota) godz. 9:00-14:00
pokój 106
Gospodarka samorządowa
Samorząd powiatowy

29 maja 2022 (niedziela) godz. 9:15-11:30
pokój 106
Warsztaty administracyjne: urząd celny

mgr Kamil Tkaczyk

12 maja 2022 (czwartek) godz. 19:00-21:15
on-line – Skype
Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
Warsztaty adm: Starostwo powiatowe

14 maja 2022 (sobota) godz. 17:00-19:15
pokój 106
Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Agencje rządowe
Warsztaty adm: Urząd celny

19 maja 2022 (czwartek) godz. 19:00-21:15
on-line Skype
Samorząd wojewódzki
Kontrola i audyt w administracji
Samorząd gminny

26 maja 2022 (czwartek) godz. 19:00-21:15
on-line Skype
Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
Agencje rządowe

2 czerwca 2022 (czwartek) godz. 19:00-21:15
on-line Skype
Samorząd wojewódzki
Warsztaty adm: Urząd celny
Kontrola i audyt w administracji

7 czerwca 2022 (wtorek) godz. 20:00-22:15
on-line Skype
Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
Samorząd gminny

9 czerwca 2022 (czwartek) godz. 19:00-21:15
on line Skype
Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Agencje rządowe
Warsztaty adm: Urząd celny

11 czerwca 2022 (sobota) godz. 17:00-19:15
pokój 106
Kontrola i audyt w administracji
Samorząd gminny
Samorząd wojewódzki

mgr inż. Roman Kartasiński

Przez Skype:

Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne
Technologia informacyjna

sobota 26.03.  godz. 11.45 do 14.15

Stacjonarnie:

Pedagogika jednolite
Technologia informacyjna z metodyką

sobota 14.05.   godz. 11.45 do 14.15