Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Wykładowca

Termin

dr Grzegorz Goryński

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi – II ROK MGR – 27.03, godz. 11.45 -14.15;
  • Zarządzanie w administracji publicznej I rok MGR – 27. 03, godz. 9.00 – 11.30;
  • Techniki autoprezentacji I rok Lic A+ BW–30.05, godz. 9.00 – 11.30 ;
  • Prawo pracy i prawo urzędnicze WYKŁAD II ROK ADM. – 28.03, godz. 9.00 – 11.30;
  • Organizacja i zarządzanie Wykład II rok Administracja – 30.05, godz. 14.30 -17.00;
  • Organy porządku publicznego III rok Administracja – BW – 16.05, godz. 14.30 -17.00;
  • Techniki mediacji i negocjacji I rok Administracja MGR – 25.04. ,godz. 9.00 – 11.30;
  • Nauka o bezpieczeństwie wewnętrznym II rok Administracja – 30.05 ,godz. 11.45 -14.15;
  • Seminarium Adm. Spec. BW– 28.03, godz. 14.30 -17.00;

mgr inż. Roman Kartasiński

Przez Skype:

Filologia
Technologia informacyjna
sobota 27.02  godz.14.30 do 17.00

Administracja i Bezpieczeństwo
Technologia informacyjna

sobota 27.03  godz.14.30 do 17.00

Pedagogika jednolite
Technologia informacyjna z metodyką

sobota 24.04  godz.9.00 do 11.30