Konsultacje w semestrze zimowy 2022/2023

Wykładowca

Termin

dr hab. Krzysztof Kalka

Filozofia ogólna, Etyka
sobota 28.01. od godz. 10.00

dr Grzegorz Goryński

Przez Skype:

Bezpieczeństwo w komunikacji i transporcie
niedziela 30.10.  godz. 11.45 do 14.15

Zabezpieczenie imprez masowych
sobota 17.12.  godz. 9.00 do 11.30

Organy porządku publicznego
sobota 17.12.  godz. 11.45 do 14.15

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
niedziela 15.01.  godz. 14.30 do 17.00

Stacjonarnie:

Techniki mediacji i negocjacji
sobota 19.11.   godz. 11.45 do 14.15

Techniki autoprezentacji
sobota 19.11.   godz. 14.30 do 17.00

Bezpieczeństwo publiczne
niedziela 20.11.  godz. 11.45 do 14.15

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych
niedziela 04.12.  godz. 9.00 do 11.30

Historia bezpieczeństwa wewnętrznego
niedziela 29.01.  godz. 14.30 do 17.00

dr Łukasz Kaczmarek

Seminarium magisterskim
sobota 14.01.   godz. 17.00 do 19.30

Psychologię ogólną i Psychologiczne podstawy nauczania języka obcego
niedziela 15.01.  godz. 11.45 do 17.00

dr Wiesław Nynca

Seminarium
czwartek 20.10.  godz. 18.00 do 20.30

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
poniedziałek 02.01.  godz. 19.00 do 21.30

Przestępczość nieletnich
wtorek, 10.01.  godz. 18.00 do 20.30

Metodyka opieki i wychowania w rodzinnej pieczy zastępczej
piątek, 13.01.  godz. 18.00 do 20.30

Andragogika specjalna
środa, 18.01.  godz. 18.00 do 20.30

dr Bogumiła Ropińska

Regionalne Programy Operacyjne
wtorek, 10.01.  godz. 16:00-18:30

Finanse publiczne i prawo finansowe
czwartek, 12.01.  godz. 16:00-18:30

Publiczne prawo konkurencji
piątek, 13.01.  godz. 16:00-18:30

Prawo podatkowe
poniedziałek, 16.01.  godz. 16:00-18:30

Finanse i budżet samorządowy
wtorek, 17.01.  godz. 16:30-19:00

dr Wojciech Wachowski

Seminarium dyplomowe
sobota 05.11.   godz. 09.30 do 13.00

Kurs zintegrowany
niedziela 04.12.  godz. 09.30 do 12.00

Język pisany
sobota 14.01.   godz. 08.00 do 10.15

Słuchanie
sobota 14.01.   godz. 10.15 do 12.30

Konwersacje
sobota 14.01.   godz. 12.30 do 14.45

Lektorat mgr
niedziela 15.01.  godz. 12.00 do 14.15

Lektorat pedagogika
niedziela 15.01.  godz. 15.00 do 17.15

Lektorat administracja i BW
sobota 21.01.   godz. 10.00 do 12.15

dr Wojciech Zieliński

czwartek, 12.01. godz. 12:00-13:00 i godz. 19:00-20:00

poniedziałek, 16.01.  godz. 19:00-20:00

wtorek, 17.01.  godz. 11:00-12:00

dr Waldemar Żuchowski

Seminarium
środa 04.01.   godz. 17.30 do 20.00

Administracja publiczna
czwartek 05.01.   godz. 17.30 do 20.00

Ustrój samorządu terytorialnego
środa 11.01.   godz. 17.30 do 20.00

Administracja samorządowa
środa 18.01.   godz. 17.30 do 20.00

Ustrój ochrony prawnej UE
środa 25.01.   godz. 17.30 do 20.00

mgr Krzysztof Bodziński

Nauka o państwie i prawie
sobota 14.01.   godz. 11.45  do 14.15

Nauka o polityce
sobota 14.01.   godz. 14.30 do 17.00

Warsztaty bezpieczeństwa: fotorejestracja
sobota 14.01.   godz. 17.15 .do 19.45

Ochrona ludności i obrona cywilna
niedziela 15.01.  godz. 17.15 .do 19.45

Środki przymusu bezpośredniego
sobota 21.01.   godz. 9.00 do 11.30

Zadania administracji publicznej
sobota 21.01.   godz. 11.45 do 14.15

Taktyka i techniki interwencji
sobota 21.01.   godz. 14.30 do 17.00

Postępowanie w sytuacjach klęsk żywiołowych
sobota 28.01.   godz. 17.15 do 19.45

Warsztaty bezpieczeństwa: wideorejestracja
niedziela 29.01.  godz. 17.15 do 19.45

mgr Wioleta Łącka

Metodyka Nauczania Języka Angielskiego
niedziela 30.10.  godz. 14.00 do 17.00

Czytanie
niedziela 04.12.  godz. 14.00 do 17.00

Stylistyka
piątek 06.01.   godz. 10.00 do 13.00

Lektorat j. angielskiego
niedziela 29.01.  godz. 11.30 do 14.30

mgr Marek Pawęda

Współdziałanie służb mundurowych w zarządzaniu kryzysowym
sobota 21.01.   godz. 11.45 do 14.15 – on-line

Warsztaty Bezpieczeństwa: policja 997
sobota 21.01.   godz. 14.30 do 17.00 – on-line

Służby, Inspektoraty i Straże
sobota 28.01.   godz. 11.45 do 14.15

Ochrona osób, mienia, obiektów i obszarów
sobota 28.01.   godz. 14.30 do 17.00

mgr Ireneusz Ruszczyk

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
sobota 14.01.   godz. 14.30 do 17.00

Zarządzanie systemami logistycznymi w sytuacjach kryzysowych
niedziela 15.01.  godz. 9.00 do 11.30

Służby ratownicze 112
niedziela 15.01.  godz. 11.45 do 14.15

mgr Kamil Tkaczyk

Konsultacje odbywają się za pośrednictwem Skype.
Proszę we wskazanych dniach i godzinach kontaktować się poprzez Skype’a z „Kamil Tkaczyk”.

Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
Zamówienia publiczne
wtorek 6 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Agencje rządowe
Statystyka i demografia
czwartek 8 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Samorząd wojewódzki
Warsztaty adm: Urząd gminy
Administracja elektroniczna
wtorek 13 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Kontrola i audyt w administracji
Samorząd gminny
Zamówienia publiczne
czwartek 15 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Statystyka i demografia
Administracja elektroniczna
Zamówienia publiczne
wtorek 20 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Agencje rządowe
Kontrola i audyt w administracji
czwartek 22 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Samorząd wojewódzki
Warsztaty adm: Urząd gminy
Agencje rządowe
wtorek 27 grudnia 2022, godz. 19:30-21:45

Kontrola i audyt w administracji
Samorząd gminny
Samorząd wojewódzki
wtorek 3 stycznia 2023, godz. 19:30-21:45

Samorząd gminny
Warsztaty adm: Starostwo powiatowe
Warsztaty adm: Urząd gminy
piątek 10 stycznia 2023, godz. 19:30-21:45

mgr inż. Roman Kartasiński

Technologia informacyjna – pedagogika
sobota 3 grudnia 2022, godz. 14.30 – 17.00

Technologia informacyjna – administracja / bezpieczeństwo wewnętrzne
niedziela 4 grudnia 2022, godz. 11.45 – 14.15

Technologia informacyjna – filologia angielska
niedziela 4 grudnia 2022, godz. 14.30 – 17.00