Konsultacje w semestrze letnim 2020/2021

Wykładowca

Termin

dr Binkuńska Ewa

18 .05.2021 godz.17.00 – 19.15 na Skypie – Metody pracy z dzieckiem jąkającym się – Studia Podyplomowe Logopedia

dr Dorota Bronk

 • we wtorki od 14.00-15.00 wszystkich przedmiotów i praktyk

Konsultacje przez Skypa: https://join.skype.com/iIfCJ6Ch7Zjc

dr Łukasz Domański

 • 08.05.2021r. godz. 11.30 – 14.15 Prawo zamówień publicznych
 • 08.05.2021r. godz. 14.30 – 17.00 Publiczne prawo gospodarcze

dr Grażyna Durka

28 marca w godzinach 14.30-17.00

dr Grzegorz Goryński

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi – II ROK MGR – 27.03, godz. 11.45 -14.15;
 • Zarządzanie w administracji publicznej I rok MGR – 27. 03, godz. 9.00 – 11.30;
 • Techniki autoprezentacji I rok Lic A+ BW–30.05, godz. 9.00 – 11.30 ;
 • Prawo pracy i prawo urzędnicze WYKŁAD II ROK ADM. – 28.03, godz. 9.00 – 11.30;
 • Organizacja i zarządzanie Wykład II rok Administracja – 30.05, godz. 14.30 -17.00;
 • Organy porządku publicznego III rok Administracja – BW – 16.05, godz. 14.30 -17.00;
 • Techniki mediacji i negocjacji I rok Administracja MGR – 25.04. ,godz. 9.00 – 11.30;
 • Nauka o bezpieczeństwie wewnętrznym II rok Administracja – 30.05 ,godz. 11.45 -14.15;
 • Seminarium Adm. Spec. BW– 28.03, godz. 14.30 -17.00;

dr Bogumiła Ropińska

 • 29.05.2021r. godz. 12.00 – 12.45 – Fundusze Strukturalne w UE
 • 29.05.2021r. godz. 13.00 – 13.45 – Prawo Karne Skarbowe
 • 29.05.2021r. godz. 14.00 – 14.45 – Rozwój lokalny i Regionalny
 • 29.05.2021r. godz. 15.00 – 15.45 – Finansowanie projektów z UE
 • 29.05.2021r. godz. 16.00 – 16.45 – Zagospodarowanie przestrzenne

dr Jolanta Spychalska-Kamińska

 • 28.03. godz. 14.30-17.00 – Warsztaty przedszkolne: teatr dla dzieci
 • 11.04. godz. 14.30-17.00 – Metodyka rozwoju aktywności ruchowej 
 • 15.05. godz. 14.30-17.00 – Metodyka i projektowanie edukacji zintegrowanej

dr Alicja Szulc-Boczek

 • 19.03.2021 – 17.00-19.15 Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży niesłyszących i niewidomych
 • 26.03.2021 – 17.00-19.15 Pedagogika społeczna
 • 09.04.2021 – 17.00-19.15 Metody kształcenia i wychowania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w szkole podstawowej
 • 16.04.2021 – 17.00-19.15 Systemy opieki i rewalidacji osób dorosłych niepełnosprawnych
 • 23.04.2021 – 17.00-19.15 Dydaktyka ogólna
 • 30.04.2021 – 17.00-19.15 Pedagogika integracyjna
 • 07.05.2021 – 17.00-19.15 Seminarium

dr Waldemar Żuchowski

 • 10.03. godz. 17.30 -20.00 Samorząd wojewódzki
 • 17.03. godz.17.30 – 20.00 Samorząd gminny
 • 24.03. godz. 17.30 – 20.00 seminarium
 • 31.03. godz. 17.30 – 20.00 Prawo ochrony środowiska
 • 2.06.  godz.17.30 – 20.00 Postępowanie administracyjne
 • 9.06.  godz.17.30 – 20.00 Prawo samorządu terytorialnego
 • 16.06.godz. 17.30 – 20.00 Postępowanie sądowo-administracyjne
 • 23.06.godz. 17.30 Wszystkie grupy

mgr Krzysztof Bodziński

 • 29.05.2021, godz. 14.30-17.00 Przestępczość kryminalna
 • 30.05.2021, godz. 9.00-11.30 Taktyka i techniki interwencji 
 • 30.05.2021, godz. 11.45-14.15 Środki przymusu bezpośredniego
 • 12.06.2021, godz. 9.00-11.30 Zadania administracji publicznej
 • 13.06.2021, godz. 9.00-11.30 Warsztaty bezpieczeństwa: wyszkolenie strzeleckie

Osoby którym podane terminy nie odpowiadają proszę o indywidualny kontakt telefoniczny (570 629 027) bądź email (bodzinski@wp.pl).

mgr Anna Chojecka-Makles

 • 25.04.2021, godz. 9.00-11.30 Kurs zintegrowany
 • 25.04.2021 godz. 11.45-14.15 Lektorat języka obcego

mgr Aneta Daszkiewicz

 • 5 maja 2021r. – 16.00-18.30
 • 19 maja 2021r. – 16.00-18.30
 • 6 czerwca 2021r. – 16.00-18.30

mgr Sylwia Frenkiel

 • sobota 27.03. ( 11:30- 14:00) – Licencjat rok  III, Warsztaty wczesnoszkolne: literatura dla dzieci
 • sobota 10.04.  (11:30-14.00) – Mgr II PPiW, Warsztaty wczesnoszkolne: literatura dla dzieci

mgr Joanna Jakusz

 • 23.04.21 – 16.00 – 18.30 Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną  –  studia podyplomowe oligo
 • 14.05.21 r. – 16.00 – 18.30  Metodyka edukacji i rewalidacji dzieci i młodzieży z niepełn. ruchową — studia  magisterskie

mgr inż. Roman Kartasiński

Przez Skype:

Filologia
Technologia informacyjna
sobota 27.02  godz.14.30 do 17.00

Administracja i Bezpieczeństwo
Technologia informacyjna

sobota 27.03  godz.14.30 do 17.00

Pedagogika jednolite
Technologia informacyjna z metodyką

sobota 24.04  godz.9.00 do 11.30

mgr Paweł Oleksiak

23 maja godz. 9.00-11.30

mgr Iwona Słomińska

29.05.2021 godz. 14.30 -17.00 Zajęcia  plast. tech… Lic.III

mgr Iwona Stolc

 • 15.05.2021 godz. 9.00-11.30 Wspieranie osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną     Podyplom. OLIGO
 • 16.05.2021  godz.  11.45-14.15  Metodyka zajęć  logopedycznych w szkole – Podyplom.  Logopedia
 • 16.05.2021 godz.   14.30-17.00   Metodyka dedukcji i rewalidacji dzieci  i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową      Mgr II

mgr Kamil Tkaczyk

Przez Skype: Kamil Tkaczyk

 • 23 marca 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30  Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 25 marca 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 30 marca 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny. 
 • 1 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.
 • 8 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30  Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 13 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30  Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 15 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny. 
 • 20 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.
 • 23 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Statystyka i demografia; Administracja elektroniczna.
 • 27 kwietnia 2021 (wtorek), godz. 19:00-20:30 Warsztaty adm: Starostwo powiatowe; Agencje rządowe.
 • 29 kwietnia 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Samorząd wojewódzki; Warsztaty adm: Urząd celny. 
 • 6 maja 2021 (czwartek), godz. 19:00-20:30 Kontrola i audyt w administracji; Samorząd gminny.

mgr Ewa Trawicka

 • 05.05.2021r. od godz. 16.00 – Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką
 • 06.05.2021r. od godz. 16.00 – Zajęcia muzyczno-rytmiczne z metodyką

mgr Waldemar Wikarjusz

 • 24.04.2021-godz 14,30-17,00 studia podyplomowe oligo
 • 15.05.2021-godz 11,45-17,00 studia magisterskie

mgr Fabiola Wolny

Konsultacje na discordzie, czat prywatny.

 • 16.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Fonetyka
 • 23.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Słownictwo
 • 30.04.2021 – godz. 14.00-16.30 Translatoryka
 • 07.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Projektowanie zajęć
 • 14.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Metodyka
 • 21.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Czytanie
 • 28.05.2021 – godz. 14.00-16.30 Język Pisany

mgr Jan Zamkowski

15.05.2021r. od godz. 14.00 – Emisja głosu