Studenckie Koło Naukowe Filozofii Edukacji rozpoczęło oficjalnie działalność!

Miło nam poinformować, że decyzją JM Rektora z dnia 20 czerwca 2012 r. zostało zarejestrowane w PWSH „Pomerania” Studenckie Koło Naukowe Filozofii Edukacji. Koło tworzą studenci I roku Pedagogiki, którzy zainteresowali się problematyką leżącą na pograniczu pedagogiki i filozofii w trakcie wykładów i ćwiczeń z Filozofii ogólnej.

Opiekunem Koła jest dr Jolanta Spychalska-Kamińska.

Podstawowym rodzajem działalności Koła są regularne, comiesięczne spotkania seminaryjne, na których dyskutuje się teksty wybranych filozofów i pedagogów. Członkowie Koła wychodzą założenia, że głównym czynnikiem rozwoju naukowego jest samodzielna lektura tekstów najwybitniejszych przedstawicieli obu dyscyplin i możliwość omawiania ich podczas swobodnej naukowej dyskusji. Dotychczasowe doświadczenie członków Koła, tj. lektury i dyskusje na temat koncepcji Immanuela Kanta i Johanna Friedricha Herberta, potwierdzają słuszność tego założenia.

Oprócz tej formy działalności, członkowie Koła zamierzają również podjąć badania lokalnej kultury regionu chojnickiego.
W tej kulturze, zarówno w jej wymiarze historycznym, jak i współczesnym, występuje wiele wątków pedagogicznych, a także filozoficznych. Ujawniają się one czy to w funkcjonowaniu instytucji, np. szkół, czy to w działalności konkretnych osób. Członkowie Koła chcieliby docierać do publikacji i dokumentów świadczących o intelektualnej tradycji regionu, a także do żyjących osób tworzących tę tradycję aktualnie.

W dalszej perspektywie, członkowie Koła myślą o organizowaniu wykładów otwartych dla całej społeczności akademickiej PWSH „Pomerania” na temat bieżących problemów polskiej i europejskiej edukacji.

Studenci zainteresowani wstąpieniem do Koła i wspólną pracą od semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013 mogą kontaktować się ze mną mailowo:

miszczykm1992@gmail.com

Przewodnicząca Koła Naukowego Filozofii Edukacji

Marta Miszczyk