Tytuł projektu:
„Kursy e-learningowe dla studentów PWSH POMERANIA jako dodatkowy element procesu kształcenia”
nr umowy o dofinansowanie POWR.03.01.00-00-W014/18-00 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
OŚ PRIORYTETOWA III: Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
DZIAŁANIE 3.1: Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Celem projektu jest opracowanie 6 dodatkowych programów kształcenia i realizacja na tej podstawie 6 działań dydaktycznych w postaci kursów edukacyjnych w formie e-learningu dla studentów I i II stopnia, służących rozwijaniu u jego uczestników kompetencji pozwalających na:
rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych;
poszerzanie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań;
pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej.
Działania w projekcie:
1.Opracowanie programów kształcenia i realizacja I kursu e-learningowego – Coaching jako narzędzie uwalniania kreatywnego potencjału
2.Opracowanie programów kształcenia i realizacja II kursu e-learningowego – Komunikacja interpersonalna
3.Opracowanie programów kształcenia i realizacja III kursu e-learningowego – Co robić kiedy nam się nie chce? – o skutecznych sposobach motywowania siebie i organizacji czasu
4.Opracowanie programów kształcenia i realizacja IV kursu e-learningowego – Prowadzenie treningów umiejętności społecznych z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
5.Opracowanie programów kształcenia i realizacja V kursu e-learningowego – Warsztat kreatywności myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz podejmowania decyzji
6.Opracowanie programów kształcenia i realizacja VI kursu e-learningowego – Warsztaty twórczego radzenia sobie ze stresem

Wartość projektu:  559 500,00 zł
Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego:  542 715,00 zł
Okres realizacji: od 2019-07-01 do 2021-06-30
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Europejski Fundusz Społeczny”