Tytuł projektu:
„Młodzieżowa Szkoła Liderów Bezpieczeństwa Mediów Społecznościowych”
nr umowy 2019-1-PL01-KA205-064498 w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+
Akcja: Partnerstwa strategiczne
Sektor: Partnerstwa strategiczne w sektorze młodzieży
Celem projektu jest kształtowanie bezpiecznych zachowań u młodzieży w wieku 19-24 lata w zakresie korzystania z mediów społecznościowych. Głównym działaniem w projekcie jest realizacja opracowania innowacyjnych materiałów multimedialnych z młodzieżą  w Europie dotyczących bezpieczeństwa w sieci. W ramach działań w projekcie eksperci wraz z młodzieżą opracują graficzne posty, krótkie filmy, animacje, prezentacje, karty pracy którymi będzie dzielić się poprzez sieci Instagram, FB i inne media społecznościowe oraz poradnik dotyczący bezpieczeństwa
on-line.
Wartość projektu: 81 490,00 EUR
Okres realizacji: od 2019-07-01, wydłużony ze względu na covid-19 czas trwania projektu do 2020-10-31.
Lider projektu: Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna ,,Pomerania” z siedzibą w Chojnicach
Partner krajowy: Eduexpert  Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
Partner ponadnarodowy: Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraina
Partner ponadnarodowy: Alanya Hamdullah Emin Pasa Universitesi, Turcja

„Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”

Materiały