UCHWAŁY SENATU  PWSH „POMERANIA”  – 2014 R.

L.P. NR W SPRAWIE Z DNIA
1. 01/SEN/2014 Ustalenia zasad przyjęć na studia w roku akademickim 2013/2014  24.05.2014
2.  02/SEN/2014 Zaopiniowania planowanych rozmiarów kształcenia w roku akademickim 2013/2014 24.05.2014
3. 03/SEN/2014 Uchwalenia sprawozdania finansowego Uczelni 24.05.2014
4. 04/SEN/2014 Zaopiniowania wniosku o nadanie orderu-odznaczenia dla dra Janusza Gierszewskiego 24.05.2014
5. 05/SEN/2014 Zaopiniowania wniosku o nadanie orderu- odznaczenia dla dra Ignacego Sitko 24.05.2014
6. 06/SEN/2014 Zaopiniowania Regulaminu Organizacji Nauczania na odległość (E-learningu) oraz Kształcenia komplementarnego w PWSH „Pomerania” w Chojnicach 24.05.2014
7. 07/SEN/2014 Zaopiniowania utworzenia wspólnej jednostki z Wyższą Szkołą Gospodarki o nazwie: Wydział Nauk Stosowanych 24.05.2014
8. 08/SEN/2014 Zatwierdzenia Rocznego sprawozdania rektora z działalności PWSH „Pomerania” w roku akademickim 2013/2014 03.10.2014
9. 09/SEN/2014 Uchwalenia planu rzeczowo- finansowego 03.10.2014
10. 10/SEN/2014 Zaopiniowania wzoru umowy między PWSH POMERANIA w Chojnicach w studentem 03.10.2014
11. 11/SEN/2014 Uchwalenia zmian w regulaminie studiów podyplomowych PWSH POMERANIA w Chojnicach 03.10.2014

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2013 r,

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2012 r.

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2011 r.

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2010 r.

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2009 r.

UCHWAŁY SENATU PWSH „POMERANIA” – 2008 r.