Rektor
 

REKTOR
dr Magdalena Grochulska

rektor@pomeraniachojnice.edu.pl

 

enerlich
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH I ADMINISTRACJI 
dr Marek Enerlich

 

dziekan

 
DZIEKAN FILII W KOŚCIERZYNIE 
(Prezes Zarządu Collegium Pomerania sp. z o.o.)
dr Janusz Daszkiewicz

 

 
 
DZIEKAN FILII W STARACHOWICACH
dr Elena Karpuszenko

 

Pani dyrektor
 
Członek Senatu
dr Dorota Bronk
(przedstawiciel założyciela)

 

 
Członek Senatu
dr hab. Piotr Semków, prof. PWSH
(przedstawiciel nauczycieli akademickich)

 

gorynski

 

Członek Senatu
dr Grzegorz Goryński
(przedstawiciel nauczycieli akademickich)
 
 
 
Członek Senatu
mgr Żaneta Brieger
(przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickimi)

 

 

Członek Senatu
Weronika Kalisz
(przedstawiciel studentów)
Członek Senatu
Dariusz Jazdzewski
(przedstawiciel studentów)