W dniu 2 lipca 2010 r. Rektor Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania” w Chojnicach dr Janusz Gierszewski podpisał porozumienie z Rektorem Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prof. WSG dr Kazimierzem Marciniakiem o współpracy dotyczącej drożności kształcenia na studiach II stopnia Wyższej Szkoły Gospodarki dla absolwentów Powszechnej Wyższej Szkoły Humanistycznej „Pomerania”.

W ramach współpracy obu Uczelni dla absolwentów PWSH „Pomerania” wprowadzone zostaną ułatwienia organizacyjne w procesie rekrutacji (Punkt rekrutacyjny w siedzibie PWSH „Pomerania” przy ul. Przemysłowej 4, 89-600 Chojnice). Dodatkowo absolwenci PWSH „Pomerania” zostaną zwolnieni z obowiązku opłaty wpisowego oraz z realizacji różnic programowych wynikających ze standardów kształcenia.
Dla absolwentów PWSH „Pomerania” dedykowane na studiach II stopnia w WSG
są następujące kierunki i specjalności:

„Ekonomia” 
• ekonomika transportu
• finanse i inwestycje
• handel zagraniczny
• gospodarowanie zasobami ludzkimi
• gospodarka elektroniczna
• gospodarka i administracja publiczna (szczególnie dedykowana dla PWSH „Pomerania”)

„Turystyka i Rekreacja”
• zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii
• turystyka uzdrowiskowa i SPA
• gospodarka turystyczna
• kultura fizyczna i zarządzanie sportem
• logistyka i transport w gospodarce turystycznej
• zarządzanie personelem
• animacja i turystyka kulturowa
• geografia turystyczna
• e-biznes w turystyce
• strategie rozwoju turystyki
• pedagogika czasu wolnego i edukacja turystyczna
• dziennikarstwo sportowe
• promocja zdrowia
• turystyka kongresowa i eventy
• polityka turystyczna
• turystyka międzynarodowa
• rynek turystyczny Bliskiego i Dalekiego Wschodu
• pilotaż i rezydentura

Absolwenci PWSH „Pomerania” wybierając studia II stopnia w WSG mają możliwość zdobycia nowego zawodu i tytułu magistra.