Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego została powołana 1 grudnia 2011 roku. Kierownikiem katedry został powołany dr Grzegorz Goryński. Badania Katedry oscylują wokół problemów związanych z bezpieczeństwem w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

gorynski

 

Kierownik Katedry

dr Grzegorz Goryński

 

Pracownicy Katedry:
dr Marek Enerlich

Osoby współpracujące z Katedrą:
dr hab. Krzysztof Kalka, prof. nadz.
mgr Krzysztof Bodziński
mgr Grażyna Michna